น้ำส้มโอปั่นแดงภูคิ้ง ที่บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

ที่นี้ที่เดียว น้ำส้มโอปั่นพันธ์ุ์แดงภูคิ้ง รสชาติหวานอมเปรี้ยว หนึ่งเดียวในประเทศไทย