น้ำส้มโอแดงภูคิ้ง มีแห่งเดียวที่บ้านบ้านบุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

 

เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 6 ก.พ. 2562 นายนันทวิทย์  ดวงมณี ผู้ใหญ่บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในนามประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรม และประธานเครือข่ายท่องเที่ยวเมืองพญาแล  กล่าวว่า ส้มโอแดงภูคิ้งเป็นส้มโอพันธุ์โบราณ นำมาพัฒนาทำน้ำส้มโอปั่นจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

รัชนี ภิญโญยาง ภาพ/ข่าว