พี่น้องจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิมาเยียมเยือนชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่

นั่งอีแต๊ก ล่องเรือ ชิมส้มโอ
พี่น้องจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิมาเยียมเยือนชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรม และหวังว่าคงได้เจอกันอีกครั้ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรมบ้านบุ่งสิบสี่ ไม่เน้นเรื่องรายได้เป็นหลัก ไม่เน้นจำนวนคนมาท่องเที่ยวเยอะกลัววิถีชุมชนเปลี่ยนไป แต่เราเน้นคนที่อยากจะมาสัมผัสวิถีชุมชนจริงๆ
โทรติดต่อบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนจะมาที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรม น้องเปิ้ล 0902598862

ที่มา https://www.facebook.com/Puking%20/